HEMA

Historiallinen miekkailu viittaa varhaisempien eurooppalaisten kamppailulajien (HEMA) harjoitteluun. Tekniikat ja periaatteet tulevat lajin mestarien aikoinaan kirjoittamista miekkailuoppaista. Näille järjestelmille ei ole elävää traditiota, vaan kyse on rekonstruktiosta. Asetekniikoiden ohella historialliseen miekkailuun sisältyy usein myös aseettomia tekniikoita.

Harjoittelu tapahtuu monipuolisesti erilaisilla keskiaikaisilla aseilla aina miekoista keihäisiin ja tikareihin asti. Lajissa harjoitellaan lisäksi myös aseettomia tekniikoita, koska lähteiden mukaan kaiken kamppailun perusta on painissa. Pääpaino harjoittelussa on kuitenkin miekassa ja tikarissa.

Lajia voi harjoitella ilman aikaisempaa kokemusta kamppailulajeista. Alkuun pääsee pelkillä sisäliikuntavarusteilla.

© Joensuun historiallisen miekkailun seura ry.

HTML Generator